Top

Boeddhabeelden met attributen | Betekenis

Bijna iedereen weet waar een Boeddha voor staat: complete verlichting. Ieder apart Boeddha beeld heeft ook weer een eigen betekenis, zoals de dikbuik Boeddha die symbool staat voor geluk. Boeddhabeelden zijn vaak te vinden in een zittende houding. De handen hebben een bepaalde houding die de Mudra wordt genoemd. Al deze houdingen hebben ieder een eigen betekenis. Sommige Boeddhabeelden hebben ook een voorwerp bij zich. Lees hieronder wat de symbolische betekenissen van een aantal attributen zijn.

De bijl

De bijl staat al sinds de Steentijd centraal voor strijd. In de geschiedenis staat het voorwerp bekend om de strijdbijl en verschillende geloofsovertuigingen hebben deze symbolische betekenis aan het voorwerp gegeven. Een Boeddhabeeld met een bijl staat ook centraal voor strijd, maar dan voor de innerlijke strijdt: het vermogen om persoonlijke problemen te overwinnen.

Lotusbloem

De lotusbloem is een veel voorkomende bloem in het Hindoeïsme en Boeddhisme. De bloem is in deze culturen een heilig symbool. De bloem staat voor: zuiverheid, puurheid, schoonheid, innerlijk groei en de verbinding met het universum. De symbolische betekenis in het Boeddhisme is de groei naar verlichting. De betekenis van deze bloem komt waarschijnlijk van de groei ervan. De lotusbloem nestelt zich in de modder onder water en groeit vervolgens krachtig omhoog naar het licht.

Soetrarol

De Soetrarol die een Boeddha in zijn hand heeft, staat centraal voor de leer die Boeddha geschreven heeft. Het is de Boeddhistische leer die ooit geschreven werd door de Gautama Boeddha, de eerste Boeddha die er ooit bestond. Deze Boeddha zorgde ervoor dat het Boeddhisme ontstond, 2500 jaar geleden.


Pijl en boog

Hoewel de pijl en boog honderden jaren gezien wordt als een wapen waarmee men zich verdedigd of elkaar aanvalt, staat het voorwerp in het Boeddhisme ergens anders voor. Een Boeddha beeld met pijl en boog staat voor het vermogen zich met anderen te kunnen verbinden en effectief baat te vinden bij leraren en vrienden.

Waaier

De waaier is een veelvoorkomend accessoires in China. Als je de traditionele Chinese dansen bekijkt hebben alle dansers een waaier in de hand. Een waaier in combinatie met een Boeddhabeeld heeft een andere betekenis. De waaier staat dan centraal voor bescherming tegen het kwade.